Dyskusje dotyczące obrony koniecznej

Obrona konieczna, co do zasady ma miejsce w przypadku odparcia bezprawnego i bezpośredniego zamachu. W praktyce prokuratorskiej kwestia ta wywołuje jednakże wiele kontrowersji. Kontrowersje te dotyczą przede wszystkim przekroczenia granic obrony koniecznej i karania osób poszkodowanych. Dodatkowo przekroczenie granic obrony koniecznej spotyka się z szerokim wsparciem społecznym.

18 Nov 2021