Piesi zyskują pierwszeństwo na przejściach

Od czerwca 2021 w życie weszła zmiana w przepisach ruchu drogowego, na mocy której piesi uzyskali pierwszeństwo na przejściach. Nie oznacza to, że zostali zwolnienie z konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Piesi przede wszystkim nie mogą już korzystać z telefonów komórkowych w trakcie wchodzenia na jezdnię oraz podczas jej przekraczania.

14 Oct 2021